ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ของเรา

PORTABLE TOILET

EVENT    CONCERT   TRADE FAIR   MUSIC FESTIVAL   DAY-NIGHT MARKET
CONSTRUCTION SITE   MARATHON FESTIVAL   ETC.

รุ่น MHT-01
รุ่น MHT-2
รุ่น MHT-3

MHT-01

MHT-02

MHT-03

ขนาด 

110 x 110 x 230 cm.

น้ำหนัก

110 kg.

ขนาด 

110 x 110 x 230 cm.

น้ำหนัก

110 kg.

ขนาด 

110 x 110 x 230 cm.

น้ำหนัก

110 kg.

รายละเอียด และ ราคา ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ 

รายละเอียดตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ 

ราคาเช่าต่อเดือน

ราคาขาย

MHT-01

2,500  THB

34,500  THB

MHT-02

2,500  THB

34,500  THB

MHT-03

2,500  THB

34,500  THB

** หมายเหตุ **

- ราคานี้ไม่รวมค่ามัดจำตู้

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และค่ายกตู้ลง

แพคเกจเช่าตู้ห้องน้ำ
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-11.pn

14,500.-/day

STANDARD SET

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป สำหรับงานอีเว้นท์ พิเศษ ออแกไนทซ์รับส่วนลดราคาพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ตู้ห้องน้ำครบเซ็ท
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ MHT-01 (ชักโครก+อ่างล้างมือ)

จำนวน 6 ตู้

โถปัสสาวะชาย

จำนวน 2 ชุด

2O9A0619.png
2O9A0619.png
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-08.pn

ถังเก็บน้ำ ขนาด 3,000 ลิตร

จำนวน 1 ชุด

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-10.pn
1532449178.png
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-09.pn

อ่างล้างมือ

จำนวน 1 ชุด

ทีมทำความสะอาด

จำนวน 1 คน/ห้องน้ำ 10 ห้อง

ขนส่งโดยรถเฮี๊ยบ

บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย

รองรับการใช้งาน 3,700 ครั้ง สำหรับคนร่วมงานไม่เกิน 1,200 คน ( 8 ชั่วโมง )

**ราคาอาจทีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่วางตู้ / ราคานี้ไม่รวมค่าดูดของเสียและน้ำดี / ไม่รวมค่าไฟฟ้า / ไม่รวมค่าขนส่งไปกลับ **

COMBO SET

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-11.pn

28,000.-/day

แพคเกจ combo

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป สำหรับงานอีเว้นท์ พิเศษ ออแกไนทซ์รับส่วนลดราคาพิเศษ

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ MHT-01 (ชักโครก+อ่างล้างมือ)

จำนวน 18 ตู้

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-08.pn

ถังเก็บน้ำ ขนาด 3,000 ลิตร

จำนวน 1 ชุด

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn

โถปัสสาวะชาย

จำนวน 4 ชุด

2O9A0619.png
2O9A0619.png
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-10.pn
1532449178.png
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-09.pn

อ่างล้างมือ

จำนวน 1 ชุด

ทีมทำความสะอาด

จำนวน 2 คน/ห้องน้ำ 10 ห้อง

ขนส่งโดยรถเฮี๊ยบ

บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย

รองรับการใช้งาน 9,500 ครั้ง สำหรับคนร่วมงานไม่เกิน 2,500 คน ( 8 ชั่วโมง )

**ราคาอาจทีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่วางตู้ / ราคานี้ไม่รวมค่าดูดของเสียและน้ำดี / ไม่รวมค่าไฟฟ้า / ไม่รวมค่าขนส่งไปกลับ **

SPECIAL SET

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-11.pn

60,000.-/day

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป สำหรับงานอีเว้นท์ พิเศษ ออแกไนทซ์รับส่วนลดราคาพิเศษ

แพคเกจพิเศษ
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ MHT-01 (ชักโครก+อ่างล้างมือ)

จำนวน 40 ตู้

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-08.pn

ถังเก็บน้ำ ขนาด 3,000 ลิตร

จำนวน 1 ชุด

โถปัสสาวะชาย

จำนวน 6 ชุด

2O9A0619.png
2O9A0619.png
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-10.pn
1532449178.png
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-09.pn

อ่างล้างมือ

จำนวน 1 ชุด

ทีมทำความสะอาด

จำนวน 2 คน/ห้องน้ำ 10 ห้อง

ขนส่งโดยรถเฮี๊ยบ

บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย

แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn
แพคเกจ-ให้เช่าตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-12.pn

รองรับการใช้งาน 19,000 ครั้ง สำหรับคนร่วมงานไม่เกิน 5,000 คน ( 8 ชั่วโมง )

**ราคาอาจทีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่วางตู้ / ราคานี้ไม่รวมค่าดูดของเสียและน้ำดี / ไม่รวมค่าไฟฟ้า / ไม่รวมค่าขนส่งไปกลับ **

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป

เริ่มต้นเพียง

2,200

บาท/เดือน

ราคาพิเศษ

สำหรับขาย & ให้เช่า  วัสดุคุณภาพจากเทคโนโลยี Rotomolding แข็งแรงทนทาน ติดตั้งใช้งานง่าย 

post-01.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ขนาด : 110 x 110 x 230 ซม.
ราคาขาย : 32,500 บาท
ราคาเช่า : 2,500

post-02.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ รุ่น MHT-01 ชักโครก+อ่างล้างมือ
ขาย-ให้เช่า เคลื่อนย้ายง่าย ใช้งานสะดวก ราคาประหยัด
งานอีเว้นท์ ไซต์งานก่อสร้าง พื้นที่กลางแจ้ง ห้องน้ำเสริม

post-04.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-03

ขนาด : 100 x 100 x 245 ซม.
ราคาขาย : 28,271 บาท
ราคาเช่า : 2,500

post-01.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ สำหรับขาย-ให้เช่า
งานอีเว้นท์ ไซต์งาน ห้องน้ำสาธารณะ ราคาพิเศษ
เช่ารายปี-รายเดือน อุปกรณ์ครบครัน 

post-ให้เช่า-04.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ขนาด : 110 x 110 x 230 ซม.
ราคาขาย : 32,500 บาท
ราคาเช่า : 2,500

content ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่-02.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ขนาด : 110 x 110 x 230 ซม.
ราคาขาย : 32,500 บาท
ราคาเช่า : 2,500

post-03.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ขนาด : 110 x 110 x 230 ซม.
ราคาขาย : 32,500 บาท
ราคาเช่า : 2,500

DSCF9434.JPG

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ รุ่น MHT-01 ชักโครก+อ่างล้างมือ
ขาย-ให้เช่า เคลื่อนย้ายง่าย ใช้งานสะดวก ราคาประหยัด
งานอีเว้นท์ ไซต์งานก่อสร้าง พื้นที่กลางแจ้ง ห้องน้ำเสริม

postFB-07.jpg

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป รุ่น MHT-01

ขนาด : 110 x 110 x 230 ซม.
ราคาขาย : 32,500 บาท
ราคาเช่า : 2,500