REVIEW CONTAINER

MODIFICATION

ส่วนหนึ่งของผลงานตู้คอนเทนเนอร์โมดิฟายที่ผ่านมาของมหาคอนเทนเนอร์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจในบริการของมหาคอนเทนเนอร์

 

REVIEW 

ผลงานตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำ ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพัก ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานและอื่นๆ
ประกอบและติดตั้ง โดยทีมช่างมากประสบการณ์ บริการขึ้นแบบ 3D ก่อนขึ้นงานจริง

LINE-icon.png

ติดต่อทีมงานมหาคอนเทนเนอร์

LINE ID : @MAHACONTAINER

            @MAHACONTAINER2

ร้านตัดผม NEVER SAY CUTZ

ตู้ร้านตัดผม @ลาดปลาเค้า
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 3 ตู้

บูธ UT-THA-YAN + PISANU LIGHT

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง บูธแสดงสินค้า @บ้านและสวน
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 4 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ประตูโช๊ค

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง โรงเก็บรถ+ประตูโช๊ค
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ โกดังเก็บสินค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง 
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 HC

จำนวน : 10 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน+ห้องน้ำ

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 HC

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง บ้านพัก

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่งสำหรับเก็บของ

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ โฮสเทล @อารีย์

ตู้คอนเทนเนอร์โฮสเทล THE YARD
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT , 40 FT

จำนวน : 4-6 ตู้

THEE THAM NGARN

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง พื้นที่สำนักงานให้เช่า
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 HC

จำนวน : 34 ตู้

ตู้ห้องน้ำคอนเทนเนอร์ตกแต่ง 

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ห้องน้ำ แบ่ง ชาย/หญิง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 HC

จำนวน : 8 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ประตูสไลด์

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง 
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ร้านกาแฟ

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง สำหรับเก็บสินค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ออฟฟิศ

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง สำนักงานขาย @ รัชดา
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 HC 

จำนวน : 9 ตู้

บูธแสดงสินค้า KRIX HARDWARE

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง บูธแสดงสินค้า @สถาปนิก'19
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 HC ครึ่งตู้

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์คาเฟ่ 

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง คาเฟ่
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 40 HC

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ร้านค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง บ้านพัก

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ห้องครัว

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง ร้านค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง บ้านพักคนงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด : 20 FT

จำนวน : 1 ตู้