CONTAINER  FOR RENTAL

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ตู้คอนเทนเนอร์ร้านค้า  
สำหรับเช่าชั่วคราว

IMG_2582 (1).jpg
174237.jpg
IMG_2581 (1).jpg
กำลังมองหาตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บของอยู่หรือเปล่า?

     มหาคอนเทนเนอร์ เรามีบริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์สภาพดี ราคาถูก สำหรับเก็บของโดยเฉพาะ สามารถใช้งานแทนโกดังเก็บของได้ ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า สำหรับเก็บสินค้าจะเป็นเกรดไม่รั่ว ไม่ซึม มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด 20 ฟุต, 40ฟุต.  ไปจนถึงขนาด  High-Cube ที่จะมีความสูงเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ 

     ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ที่ทางเราให้เช่า สามารถใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่สามารถใช้นำเข้าหรือส่งออกได้

ข้อดีของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้เช่า

- จ่ายรายเดือนสบายๆ ประหยัดงบประมาณ

- เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกสบาย มีพื้นที่จำกัดก็สามารถใช้ได้

- ยกวางใช้งานได้เลย ไม่ต้องรอก่อสร้างเหมือนโกดัง

S__17358912.jpg

รายละเอียดและราคาตู้คอนเทนเนอร์เปล่า  สำหรับเช่า

รายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์ 

ราคาต่อเดือน

ราคาต่อปี

20 FT ( 6 เมตร )

2,700  THB

27,000  THB

40 FT ( 12 เมตร )

4,500  THB

45,000  THB

40 HC ( 12 เมตร )

5,500  THB

55,000  THB

45 FT ( 13.5 เมตร )

7,500  THB

75,000  THB

** หมายเหตุ **

- ราคานี้ไม่รวมค่ามัดจำตู้

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และค่ายกตู้ลง

ed06.jpg
ed05.jpg
ed07.jpg
รายละเอียด และราคาตู้คอนเทนเนอร์ร้านค้า สำหรับเช่า

รายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์ 

ราคาต่อเดือน

ราคาต่อปี

20 FT ( 6 เมตร )

4,000  THB

40,000  THB

** หมายเหตุ **

- ราคานี้ไม่รวมค่ามัดจำตู้

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และค่ายกตู้ลง